Офис HUTS JWT / 2017

интериорен дизайн / идейна и техническа фаза

Проект за интериорен дизайн, идентичност и планово архитектурно решение на фирма за дигитален маркетинг и комуникации.
Офисът на фирмата е около 400m2 и заема 3-ти и 4-ти етаж от офис сграда в гр. София. Служителите са предимно млади, креативни хора, чиято работна среда на този етап не ги удовлетворява. Предложението е за планова оптимизация и постигане на по-неформална и творческа среда в офиса с преливащи една в друга зони за почивка, срещи, работа. Фирмата се състои от отдели, разположени в различни пространства, всяко със своите специфични изисквания. Към тях е подходено индивидуално, като за обединяващ елемент е избран шестоъгълникът. Съществуващите бюра са подменени с нови.  Големината, формата и разположението им са такава, че да оптимизират пространството и удовлетворят изискванията за брой и групиране на работните места. Кинозалата символично е разделена, на две части - светла /бяла/ и тъмна /тъмно сива/ зона, както с боя по стените и тавана, така и в настилката с мокет и цялото обзавеждане /маса, столове, осветление и т.н./. За сепариране на отделни, по-малки пространства в по-големите помещения са използвани сглобяеми, без крепежни елементи, леки плоскости от шперплат, библиотеки, завеси, различни цветове. Създадените подпространства променят мащаба и динамиката в офиса.
12-8_plan