Модулен алпийски заслон / 2017

архитектура / конкурсно предложение / Витоша планина / 2017

Проектът възстановява съществувал заслон в местността „Три кладенци“ на Витоша.

Функционално решение
След обследване на парцела и възможностите за модулно решение, Заслонът е проектиран като съставен от 2 квадратни модула с външен размер 2.30m х2.30m и скатен покрив като част от модула. Височината на всеки модул е 2.30m/3.77m. Скатният покрив подпомага незадържането на снегове и допринася за визуланото вписване в планинския релеф. Двата модула контактуват с терена посредством метални крака, около които е оформена основа от габиони от събрани на място камъни и части от основите на стария заслон. Между тях, в рамките на парцела са обособени места за сядане и почивка. Предвидено е затварянето на прозорците с капаци, които могат да се повдигат и да осигуряват засенчване /виж аксонометрична схема/. Размерът на модула е обусловен от минималния вътрешен /светъл/ размер с възможност за оформяне на зона за спане – поставяне на легло с дължина 1.90m. Квадратният в план модул дава възможност за множество ротационни вариации на модулите един спрямо друг, което резултира в 14 възможни позиции за двата модула в рамките на парцела. Това, от своя страна, дава възможност за оптимално конфигуриране на структурата с оглед климатичните и други ситуационни особености.
Материали
Предвижда се Заслонът да се изгради от екологични материали. Фасадните панели са от фибробетон или метал. Изолацията е от екологично чиста и негорима каменна вата. Върху покривните плоскости се предвижда монтаж на фотоволтаични панели, като ориентацията на самите модули ще се съобрази с подходящите за това посоки.
Интериорно оформление и възможности
Вътрешността на Заслона се оформя от плоскости от иглолистен шперплат, които покриват стените и тавана на вътрешното пространство. С оглед дълготрайност, подът е покрит с грайферна ламарина.
По 2 от стените на всеки модул е предвидено обзавеждане, което се трансформира при необходимост в пейка, легло или се прибира към стената с цел освобождаване на пространство. В ниши / шкафове под прозорците и пода се съхранява предвиденото оборудване.
Оборудване
Заслонът е захранен с енергия от слънчеви панели и оборудван със инвертор и батерия за нейното съхранение. Осигурена е възможност за зареждане на телефони и други малки устройства, както и интернет достъп. Предвидени са също санитарна аптечка за първа помощ, карти на местността, номера за контакт в случай на необходимост, евентуално одеала и / или спални чували, складирани в ниши /шкафове/ под прозорците и  пода.
Енергийна ефективност
Заслонът се предвижда да е оборудван със слънчеви панели, които захранват нощно и сигнално осветление и дават възможност за зареждане на телефон и малки електронни устройства. Неупотребената енергия се съхранява в батерия, достъпна чрез капак на пода на Заслона. Осигурена е напречна естествена вентилация чрез подходящо разположение на прозорците. За по-големи конфигурации е възможно да се предвиди и резервоар за дъждовна вода, която да се използва за битови нужди. Според мащаба и локацията на съоръжението е възможно интегрирането и на ветрогенератор.
Адаптативност и възможности на модула
Малките габарити на модула, съчетани с вариативността на разположението дават възможност за подбор на оптимално решение за всеки един случай, парцел и конфигурация. Размерът и теглото на модула позволява транспортиране с хеликоптер, стандартен корабен контейнер, камион, ремарке, монтиране на колела и подвижност на самия модул. Възможни са модификации на фасадните панели според местоположението на структурата и нейната интеграция в средата – например силно отразителна повърхност за обекти в горска среда с цел незабележимост на структурата и наблюдение на животните /виж визуализация/ или използване на дървена обшивка, където условията предполагат.