Жива Традиция:Странноприемница Етър / 2018

интериорен дизайн и преустройство
/ конкурсно предложение / 1-во място
с арх. Милена Фетваджиева

Проектът спечели първа награда в конкурс за преустройство на хотел "Странноприемница" към Етнографски музей на открито "Етър" в град Габрово.

 Странноприемница Етър разполага с изчистени, класически пространства. Проектът е свързан с добавяне на функции, атракции, цвят в пространството, с цел да бъде привлечен и поканен да остане там липсващият потребител – човекът в инвалидна количка, малкото дете и артистът.

Стъпвайки на амбициите на управлението за изграждане на единен формат в работата на музея и съобразявайки се със съществуващата визия отвън, с желанието да се работи в европейска съвременна мрежа на подобни институции и с одобрената графична идентичност за ЕМО Етър, приемаме мотото "жива традиция" и допълваме съществуващата база с нови активности.

Предложеното решение е съобразено с поставените изисквания, функционални групи, връзки и разпределение на площите.

Към функционалните групи по задание добавяме група – допълнителни активности, включваща: зони за срещи и отдих, експозиции и представяне на инсталации и предмети на изкуството, библио- и медиатека, детски кът и забавления.

Интериорът следва общата концепция на намеса, като запазва и/или интерпретира по съвременен начин съществуващите елементи.

12-8_plan-etar