Център за Съвременно Изкуство / 2017

нова функциоланост / конкурсно предложение
съвместно с GUBAHÀMORI /Péter Hámori, Sándor Guba/

 Проектът предлага културно пространство с интегрирана мрежа за физически и психологически отдих, където вътрешнопространствените културни дейности и дейностите на открито се допълват, преплитат и са третирани с еднакво внимание. Тази организация се отразява и в структурата на съоръжението: сградата и ландшафтът се допълват, а междинните пространства стават значими.

 Според урбаниста Кевин Линч, някои градски забележителности могат да се видят от разстояние, а други, чието пространствено въздействие е ограничено, имат своето място в съзнанието – на така наречената умствена карта. Както съвременното градско развитие е доказало, чисто хардуерните ориентири (високи, големи) не работят ако към тях не е създаден софтуер (поведението на хората), който да подпомогне тяхното функциониране.

Този проект е базиран на убеждението, че успехът на бъдещия център за изкуство лежи в поставянето му върху умствената карта на хората чрез мрежа от функциониращи „софтуерни“ елементи.


3_18-9_12-6