Преглед на Българския Дизайн “MELBA” / 2018

прострнаствено оформление / завършено
снимки: another studio

Пространствено оформление за изложбата Преглед на Българския Дизайн - MELBA.
Използвана е модулна система Wallstack
plan