Къща с две градини и студио / 2014

архитектура / концепция
Токио 2014

Къща на склуптор. Първият етаж се състои от студио с двойна височина и две градини /вътрешна и външна/. Помещенията с жилищни функции са на второ ниво. Външната градина се използва за изложбено пространство за работите на артиста и е отворено към посетители. Вътрешната градина е отделена от външната чрез стена. Достъпът до нея се осъществява  само отвътре през студиото и дневната. Къщата има донякъде двойнствен характер, обществено-личен, позволявайки на минувачите, дискретно да хвърлят поглед на живота вътре през полупрозрачено стъкло обличащо сградата. Вътрешната градина остава изцяло скрита от външния свят.
secondfloor