Кино “Космос” / 2012

нова функциоланост / конкурсно предложение
с арх. Стефан Апостолов и арх. Тони Начев

Концепция

„Космос-място за млада култура“ е конкурсно предложение за намиране на нова съвременна функция на изоставено, емблематично кино и площада пред него, в град Пловдив. Пловдив е стар български град с огромно архитектурно, културно наследство и традиции.Там е концентрирано голямо количество музеи, галерии, театри и антични артефакти.

Пловдив е и място с редица младежки движения и организации "Youth‘s Voice", "The Youth for Plovdiv" и др., които търсят начини да подпомогнат  младежкия потенциал в различни сфери с общ център - изкуството. Търсят се начини за изразяване чрез изкуство, реализиране на изкуство, срещи и беседи.

 

Кино Космос

Сградата на кино Космос е символ и нейно оцеляване е важно за града. Предложението е за функционално обогатяване - промяна – която така или иначе вече се е случила. Проектът предлага премахване на част от седалките в киното, като на тяхно място се адаптира скейтборд и велосипедна рампа. На мястото на ветикалната стена зад екрана се монтира стена за катерене, която не компрометира самият прожекционен екран – той е изместен пред стената. Киното запазва досегашните си функции, като към тях се добавят нови. Освен спортните съоражения се предвижда и малък ресторант над най-горните редове. Фоайето би могло да играе роля и на изложбена площ за произведенията на местни /и не само/ артисти.

Площадът

За младите артисти е трудно да се намери поле за изява. Плоащадът пред кино Космос позволява това - премахване на съществуващите, нелицеприятни търговски бараки и замяната им с временни павилиони за изкуство, които биха могли да бъдат наети от млади артисти на преференциални цени. Площадът дава възможност и за кино на открито. Площадното пространство преминава на друго ниво – град в града – динамична сцена за младия артист.
untitled-2