Детска Библиотека / 2018

архитектура / конкурсно предложение
с арх, Мария Димитрова и арх. Стефан Апостолов
PLANIDEA

Pinocchio Children’s Library е място, в което преживяваш четенето по магичен начин и посредством игра. Достъпът до всички нива и зони в сградата се осъществява посредством рампи /основните конструктивни плочи в сградата/ с минимален наклон. Те водят до различни функционални пространства - зони за игра и четене, тихи и уединени места, места за наблюдение, малък импровизиран кино-салон, панорамно кафе. Получената рамповидна структура метафорично се развива като каскада от малки къщи, наподобявайки градчето Колоди.

Съществуващата, изоставена сграда на фабриката за хартия се трансформира в изложбена галерия, свързана с магазин, кафе и административна част. Магазинът маркира и вторичния вход към комплекса. Обширна експозиционна зона е разположена на подземно ниво, освобождавайки място за парк и зони за почивка на открито. Така получилият се отворен парк-площад е рамкиран от сградите на библиотеката, аудиториума, медия-пространството и работилницата, до които е осигурен достъп и от подземното ниво. Техният мащаб, пропорции и облик наподобяват тези на къщите от региона. По този начин градът навлиза в комплекса на библиотеката.

Pinocchio Children’s Library е място, в което да могат да се съпреживеят историите от приказките. Тя е мост меджу двата бряга на реката, мост между реалния свят и този на приказките.
pcl10_6-6