Градът / Юли/Август / 4/2018

Another studio е публикувано в списание Градът в брой 4 за Юли/Август/2108

cover gradat